Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασης της Συγκλήτου και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής αποφάσισε ομόφωνα η εξεταστική του Σεπτεμβρίου να γίνει εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων παρατίθεται παρακάτω,

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μέρες εξέτασης των μαθημάτων παραμένουν οι ίδιες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι:

MS-Teams:

  • Η ύπαρξη λογαριασμού στην πιστοποιημένη πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-TEAMS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  • Η δυνατότητα σύνδεσης στο MS-TEAMS με χρήση κάμερας και μικροφώνου

 

e-Course: Για ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα αλλά και για τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Course, εκτός από τον λογαριασμό στο MS-TEAMS, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν:

  • Ενεργό λογαριασμό στο e-Course και
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μαθήματα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να ανατρέξουν και να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις, τις ιστοσελίδες των μαθημάτων και τις ανακοινώσεις των μαθημάτων στο ecourse.

Blog Attachment