Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψήφισμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής αναφορικά με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το ψήφισμα της Συνέλευσης του ΤΜΗΥΠ αναφορικά με τον ορισμό του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε).

Blog Attachment