Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψήφισμα – Διαμαρτυρία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΙ

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής σχετικά με τη διαμαρτυρία της για το περιεχόμενο της πρόσφατης τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την υποχρεωτική εγγραφή των αποφοίτων κολλεγίων στο Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο.

Blog Attachment