Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30 θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών. Η αφίσα της εκδήλωσης περιέχεται στο παρακάτω αρχείο.

Υποδοχη21-22
Blog Attachment