Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποδοχή πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών μέσω της πλατφόρμας MS-Teams

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, θα γίνει η υποδοχή των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Ο κωδικός πρόσβασης της ομάδας είναι :    q9j8n3d για όσους έχετε κωδικούς σύνδεσης μέσω του πανεπιστημίου.

Όσοι δεν έχετε κωδικούς, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στον κ. Λουκά Γεωργιάδη (loukas@cse.uoi.gr) και να του γνωστοποιήσετε ένα email,  με το οποίο θα μπορέσετε να συνδεθείτε στην εκδήλωση.

Η ενημέρωση είναι ανοικτή για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Εκ μέρους της
Συντονιστικής  Επιτροπής
του ΠΜΣ