Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποδοχή Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:30 θα γίνει δια ζώσης στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής η υποδοχή των πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η αίθουσα Σεμιναρίων βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος.