Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 2019-20

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2019-20 είναι από 1.4.2019 έως 9.4.2019(και συγκεκριμένα για κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2019 έως 31/05/2021).

Προκήρυξη για φοιτητές (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση), ακαδ. έτους 2019-20
Γενικές Πληροφορίες (Παράρτημα Προκήρυξης για φοιτητές), ακαδ. έτους 2019-20