Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 2020-21_Παράταση

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη Erasmus+ για κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις (i) Σπουδές ή/και (ii) την Πρακτική Άσκηση, ακαδημαϊκού έτους 2020/21.

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας η οποία θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 (ώρα 10.00 π.μ.) και θα λήξει (απενεργοποιηθεί) και θα λήξει (θα απενεργοποιηθεί) την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 (17.00).

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O (Σπουδές)

ή/και

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O (Πρακτική Άσκηση)

Η Προκήρυξη και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Προκήρυξη για φοιτητές (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση), ακαδ. έτους 2020-21
Γενικοί Όροι και Κανόνες – Παράρτημα Προκήρυξης για φοιτητές, ακαδ. έτους 2020-21