Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τρόπος διεξαγωγής Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ).