Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΕ – Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν καταθέσουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε (υπάρχει στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: https://web.tee.gr/) σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 για τις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην οποία έχει ενταχθεί το Τμήμα μας. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

  • στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) –ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291200, e-mail: exams@central.tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141, e-mail: tee_thess@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610390900, e-mail: patra@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430, e-mail: teeam@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – ΒΟΛΟΣ – τηλ.2421026574, e-mail: tee_vol@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1, e-mail: teetdk@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314, e-mail: tee_thrace@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ – Ιωάννινα – τηλ. 26510 27475, 2651313323, e-mail: tee_ioan@tee.gr
  • καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

προκήρυξη επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο και στο ακόλουθο σύνδεσμο  https://web.tee.gr/exams/

Blog Attachment