Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΕ – Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν καταθέσουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε (υπάρχει στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: https://web.tee.gr/) σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 για τις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην οποία έχει ενταχθεί το Τμήμα μας. Για την εξεταστική διαδικασία (δια ζώσης ή από απόσταση) που θα ακολουθηθεί από το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Μαγνησίας, Δυτικής Κρήτης) θα υπάρξει ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος.
Οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν στα κεντρικά του ΤΕΕ στην Αθήνα θα γίνουν από απόσταση.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

  • στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) –ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291200, e-mail: exams@central.tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141, e-mail: tee_thess@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610390900, e-mail: patra@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430, e-mail: teeam@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – ΒΟΛΟΣ – τηλ.2421026574, e-mail: tee_vol@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1, e-mail: teetdk@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314, e-mail: tee_thrace@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ – Ιωάννινα – τηλ. 26510 27475, 2651313323, e-mail: tee_ioan@tee.gr
  • καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

προκήρυξη επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο και στο ακόλουθο σύνδεσμο  https://web.tee.gr/exams/

Blog Attachment