Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

Το ακόλουθο αρχείο αφορά το προεδρικό διάταγμα για τη Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, και για την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.Στην ειδικότητα αυτή εντάσσονται οι απόφοιτοί του Τμήματος, που εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Tα σχετικά άρθρα είναι τα γενικά άρθρα 1&2 και για την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού το άρθρο 11.