Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων & Μεταδιδακτόρων 2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 15-04-2019

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.