Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Eαρινό Εξάμηνο 2020-21)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που άφορα το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19/11/2020 και την Παρασκευή 20/11/2020.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής skype. Για την ομαλή διεξαγωγή τους παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν εγκαίρως το skype name σας στον υπεύθυνο της επιτροπής κ. Κ. Μπλέκα (kblekas@uoi.gr).

Blog Attachment