Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που άφορα το χειμερινό εξάμηνο 2022 – 2023.
Οι συνεντεύξεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως την Πέμπτη 26/5/2022 μεταξύ 16:00 – 20:00 & την Παρασκευή 27/5/2022 μεταξύ 10:00 – 13:00.

Οι ενδεικτικοί χρόνοι για κάθε υποψήφιο δίνονται στον συνημμένο πίνακα. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Oι υποψήφιοι παρακαλούνται:

  • να ενημερώσουν, μέσω email στο tenentes@uoi.gr, για το αναγνωριστικό τους
  • να είναι διαθέσιμοι στο πλήρες χρονικό περιθώριο της εξέτασής τους για την διευκόλυνση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
Blog Attachment