Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων – Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. Tα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και θα γίνονται με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η χρήση μάσκας στους χώρους του τμήματος και κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

Blog Attachment