Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων – Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019_Nέο

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 8/10/2018.
Τα μαθήματα Α0, Λ0, Δ0 μπορούν να επιλεγούν μόνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του νέου αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο “Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων”.

H αλλαγή αφορά το μεταπτυχιακό μάθημα Δ5 Υπολογιστική Όραση