Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Blog Attachment