Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρ. Εξαμήνου 2021-2022
Έναρξη μαθημάτων 22/2/2022

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και θα διεξάγεται με φυσική παρουσία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Blog Attachment