Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Πέμπτη 01/09/2022.

Blog Attachment