Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Τετάρτη 01/09/2021.

Blog Attachment