Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΝΕΟ Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2022

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1/6/2022.

Blog Attachment