Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προπτυχιακών Μαθημάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων / διδασκαλίας από τους φοιτητές για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-19 θα γίνει στο διάστημα από Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 έως και Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018. Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση ενός μαθήματος έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο κάθε μάθημα.

Blog Attachment