Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρωτοετείς Φοιτητές – Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσοχή!!!Αφορά μόνο πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες

Ανακοίνωση σχετικά με την συμπλήρωση του έντυπου Α4 – Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων το οποίο θα πρέπει να σταλεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο e-mail της Γραμματείας (gramcse@uoi.gr) μέχρι 15/12.

Blog Attachment