Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, με τριετή θητεία, από 01.09.2021 έως 31.08.2024, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 09.00-15.00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, και ώρα 13.00. Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: deanengineering@uoi.gr

Blog Attachment