Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΜΗΥΠ

Προκήρυξη για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, με διετή θητεία, από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»).
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 9.00-13.30.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Μεταβατικό Κτίριο, είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: deanengineering@uoi.gr, από την 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα έως την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Blog Attachment