Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρακτική Άσκηση – Άνοιξη & Καλοκαίρι 2019: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr)έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη ή το Καλοκαίρι 2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-7-2019/14-11-2018).

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://goo.gl/TCc5bX)

Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν με βάση τα κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση και τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το φοιτητολόγιο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 366/12-7-2017 του Τμήματος στην περίπτωση που δύο φοιτητές ισοβαθμούν λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους σε βασικά υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και 2ου έτους καθώς και το έτος σπουδών τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).