Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ – Νέοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δήλωση Μαθημάτων

Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν θα υποβάλλουν από σήμερα 12 Οκτωβρίου 2020 τη δήλωση μαθημάτων.  Θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων μαθημάτων.