Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ – Μάθημα Υ5-Ρομποτικά Συστήματα

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος Υ5-Ρομποτικά Συστήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 25/2/2021, 4-7μμ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Ηλεκτρονική αίθουσα διαλέξεων (MS TEAMS): «ΤΜΗΥΠ – Υ5 Ρομποτικά Συστήματα»
Κωδικός Μαθήματος: sq1h1hm