Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ – Δήλωση μαθημάτων & μεταπτυχιακής εργασίας, Χειμερινό εξ. 2022-2023

Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου 2022.

Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας είναι από 10/10/2022 έως 21/10/2022 και θα γίνεται ηλεκτρονικά στο classweb.

Προσοχή:  Όλα τα μαθήματα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του κανονισμού του ΠΜΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση και της δήλωσης μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.

Blog Attachment