Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ορκωμοσία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής – Μάιος 2021

H ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 12:30, με χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας MS Teams. Σχετικές πληροφορίες θα αποσταλούν εγκαίρως στους απόφοιτους.