Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ορκωμοσία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής – Νοέμβριος 2020

H ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 10:00, με χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας MS Teams. Σχετικές πληροφορίες θα αποσταλούν εγκαίρως στους απόφοιτους.