Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομάδα SUPPORT – Παρουσίαση Χρήσιμων Οδηγιών & Εφαρμογών – 11/11/2021

Την Πέμπτη 11/11/2021 στις 13:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση από την ομάδα Support, η οποία θα επικεντρωθεί στα παρακάτω σημεία:
*Διαφοροποίηση Ιδρυματικού και Τοπικού Λογαριασμού
*Σύνδεση στα Εργαστήρια με τον Τοπικό Λογαριασμό
 *Απομακρυσμένη Σύνδεση στα Εργαστήρια
 *Παράδοση Εργασιών με την Εντολή Turnin
Η παρουσίαση είναι δομημένη έτσι ώστε να μπορούν να  συμβαδίσουν και άτομα που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει τα συστήματα του Τμήματος.

Support - Made with PosterMyWall (1)
Blog Attachment