Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΥΥ504 Υπολογιστικά Μαθηματικά – Οδηγίες για την εξέταστική

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος ΜΥΥ504 Υπολογιστικά Μαθηματικά στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου μπορείτε να βρείτε στο site του μαθήματος.