Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ – Μετάθεση Μαθήματος

Το μάθημα Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ δεν θα γίνει την Πέμπτη 17/2 12:00-14:00,
αλλά θα γίνει την Παρασκευή 18/2 12:00 – 15:00 στο αμφιθέατρο 1.