Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική – Ανακοίνωση

Το μάθημα ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική θα ξεκινήσει την Πέμπτη  15 Οκτωβρίου 2020. Οι κωδικοί του μαθήματος στο MS TEAMS yop1xop.