Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΥΕ050 Διδακτική της Πληροφορικης

Το μάθημα ΜΥΕΟ50 Διδακτική της Πληροφορικής δεν θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.