Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΥΕ031 Ρομποτική – Έναρξη 18/2/2022

Το μάθημα ΜΥΕ031 Ρομποτική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18/2/2022 στις 11:00 στην αίθουσα Ι2.