Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέτρα Covid19 ΤΜΗΥΠ – Διαρκής Ενημέρωση

Ανακοίνωση εκ μέρους του προέδρου του Τμήματος σχετικά με τα μέτρα Δημόσιας Υγείας που έχουν ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία και θα εφαρμοστούν καθολικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Αναφορικά με το έλεγχο των πιστοποιητικών δεν έχουμε λάβει ακόμη σχετικές οδηγίες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Blog Attachment