Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μάθημα ΜΥΕ031 Ρομποτική – Πληροφορίες

Οι διαλέξεις του μαθήματος Ρομποτική θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 19/2/2021, 2-5μμ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του ΤΜΗΥΠ.
Ηλεκτρονική αίθουσα διαλέξεων (MS TEAMS): «ΤΜΗΥΠ – MYE031 Ρομποτική»
Κωδικός Μαθήματος: ngmcvq4