Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μάθημα Αγγλικών 1ου Έτους – Placement Test

Την Τετάρτη στις 10/10/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. θα δοθεί το Placement Test για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ &Πληροφορικής στα εργαστήρια του τμήματος ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΛΣ . Οι φοιτητές θα εξεταστούν κατά σειρά αριθμού μητρώου ως εξής:

  • Α’ γκρουπ: Α.Μ.: 3130 – 4377 —> Ώρα: 12.00 μ.μ. – 12.30 μ.μ.
  • Β’ γκρουπ: Α.Μ.: 4378 – 4447 —> Ώρα: 12.45 π.μ. -13.15 μ.μ.
  • Γ’ γκρουπ: Α.Μ.: 4448- 4528 —> Ώρα: 13.30-14.00 μ.μ.
  • Δ’ γκρουπ: Α.Μ.: Αλλοδαποί Αλλογενείς – Υπό Μετεγγραφή —> Ώρα: 14.15-14.45 μ.μ.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου Κουράκου