Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS- Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι., δεν πραγματοποιηθεί στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. 

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην υπ’ αριθμό 160442/Ζ1 απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο παρακάτω αρχείο.

Blog Attachment