Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021: Προθεσμίες & Εξεταζόμενα Μαθήματα

Ανακοίνωση σχετικά τις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. (Προθεσμίες, Μαθήματα και ύλη).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.
Δικαιολογητικά: Αίτηση και αντίγραφο πτυχίου (Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού, συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος