Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατανομή ECTS για εισακτέους από 2013 έως 2015

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 και μόνο για αυτούς η κατανομή των ECTS διαμορφώνεται ως εξής

Κ.Φ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1ο Εξάμηνο
MYY101 Αγγλικά 2,0
ΜΥΥ102 Απειροστικός Λογισμός I 5,5
ΜΥΥ103 Γενική Φυσική 5,5
ΜΥΥ104 Γραμμική Άλγεβρα 5,5
ΜΥΥ105 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6,0
ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική 5,5
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
2ο Εξάμηνο
ΜΥΥ201 Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών 3,5
ΜΥΥ202 Απειροστικός Λογισμός II 6,5
ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων 6,5
ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι 6,5
ΜΥΥ205 Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού 7,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
3ο Εξάμηνο
ΜΥΥ301 Ανάπτυξη Λογισμικού 6,0
ΜΥΥ302 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 6,0
ΜΥΥ303 Δομές Δεδομένων 6,0
ΜΥΥ304 Πιθανότητες και Στατιστική 6,0
ΜΥΥ305 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι 6,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
4ο Εξάμηνο
ΜΥΥ401 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού 6,0
ΜΥΥ402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6,0
ΜΥΥ403 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση 6,0
ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική 6,0
ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων 6,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
5ο Εξάμηνο
ΜΥΥ501 Θεωρία Υπολογισμού 6,0
ΜΥΥ502 Προγραμματισμός Συστημάτων 7,0
ΜΥΥ503 Σήματα και Συστήματα 6,0
ΜΥΥ504 Υπολογιστικά Μαθηματικά 6,0
MYE Μάθημα Επιλογής 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
6ο Εξάμηνο
ΜΥΥ601 Λειτουργικά Συστήματα 7,0
ΜΥΥ602 Τεχνητή Νοημοσύνη 6,5
ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 6,5
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
7ο Εξάμηνο
ΜΥΥ701 Βάσεις Δεδομένων 6,5
ΜΥΥ702 Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης 6,5
ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 7,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
8ο Εξάμηνο
ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 6,5
ΜΥΥ802 Μεταφραστές 6,5
ΜΥΥ803 Τεχνολογία Λογισμικού 7,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
9ο Εξάμηνο
ΜΥΕ Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
MYE Επιλογής 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
10ο Εξάμηνο
MYY1000 Διπλωματική Εργασία 30,0

Το μάθημα ΜΥΥ402 (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – ΥΠ, Δ’ εξάμηνο 6 ECTS) να αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΜΥΥ505 (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – ΥΠ, Ε’ εξάμηνο 6 ECTS) του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.