Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΠΙ – Διδασκαλία μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας

Σας ενημερώνουμε ότι για μία ακόμη χρονιά το Κέντρο Ξένων Γλωσσών έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας για τη στήριξη της διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιό μας. Με τη χρήση του εν λόγω κονδυλίου, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε για μία ακόμη χρονιά τη δωρεάν διδασκαλία των ιταλικών σε φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο π. Αντιπρύτανης, καθηγ. Α. Φωτόπουλος, η στήριξη του οποίου ήταν καθοριστική τόσο στην υποβολή της πρότασης όσο και στην προώθηση και υλοποίηση του έργου.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο που ακολουθεί στο τέλος της ανακοίνωσης το αργότερο έως και τη Δευτέρα, 15/2/2021, ώρα 14.00.
ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από όσες είναι οι διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει κλήρωση, και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Σημαντικές Παρατηρήσεις
Α) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικής γλώσσας θα διαρκέσει 1 χρόνο, δηλ. τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του 2020-21 καθώς και το χειμερινό εξάμηνο του 2021-22 (με ημερομηνία έναρξης 22 Φεβρουαρίου 2021). Ως εκ τούτου, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι θα έχουν ενεργή φοιτητική/ακαδημαϊκή ταυτότητα έως και το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του 2021-22.
Β) Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κατ’ αρχήν ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω MsTeams, μέχρι να καταστεί εφικτή η δια ζώσης παρακολούθηση. Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις Αίθουσες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Παν/ιου Ιωαννίνων).
Γ) Όλα τα παραπάνω μαθήματα είναι προαιρετικά και δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων. Στο τέλος, και ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Εφόσον οι συμμετέχοντες το επιθυμούν, μπορούν ανάλογα με το επίπεδο γνώσης που κατακτήσουν, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης της ιταλικής γλώσσας, απευθυνόμενοι σε φορείς πιστοποίησης.

Σύνδεσμος αίτησης για συμμετοχή στα μαθήματα ιταλικής γλώσσας:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccolNPdlWPJofvTxEZl1kTij0E5VeVCgxmZmBOJTUXBK3IjQ/viewform

Παρακαλώ, ανατρέξτε στο παρακάτω αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

Blog Attachment