Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Διπλωματικές Εργασίες εκπονούν οι φοιτητές που έχουν μεταβεί στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και βρίσκονται στο 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης.

Tον κατάλογο των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 μπορείτε να τον βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί.