Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ Χειμερινό Εξ. 2021-2022

Το παρακάτω αρχείο περιέχει πληροφορίες για τους επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-2022.

Προσοχή!!!

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής εάν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση, η οποία δεν συνιστά εγγραφή στο Π.Μ.Σ., στο e-mail: gramcse@uoi.gr  (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651007213).

Blog Attachment