Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιλογή και Κατάταξη των Φοιτητών/Φοιτητριών του Τμήματος Μ.Η/Υ.Π. για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Αιτήσεις Ιούλιος 2022)

H ανακοίνωση αφορά την επιλογή και την κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που υπέβαλαν αίτηση τον Ιούλιο 2022, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίασή 453/14-9-2022, για τη συμμετοχή τους σε κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Blog Attachment