Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2021-22
Οδηγίες προς εξεταζόμενους/νες

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) από την Επιτροπή Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.