Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

*Εξέταση μαθημάτων και εργαστηριών _ Συμμετοχή*

Εφιστούμε την προσοχή στους ανεμβολίαστους φοιτητές καθώς σύμφωνα με τη Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΠ 2293/Z1 – 10/01/2022) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα ή η συμμετοχή στην εξέταση των εργαστηρίων πραγματοποιείται με έλεγχο ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη

* είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δυο (72) ωρών

* είτε γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες

πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος ή του εργαστηρίου.